Mathematics and ICT

IDARA: Hisabati na TEHAMA

Mkuu wa Idara:    Mr.  Ally Halifa Mnzava

Uwiano wa wanafunzi kwa mwalimu :         90:1

Idadi ya Vipindi kwa mwalimu kwa juma:         18

 

Idara ya Hisabati na Tehama kama zilivyokuwa idara nyingine itaongozwa na Mkuu wa Idara ambaye atakuwa na majukumu yafuatayo:

  1. Kusimamia walimu kutekeleza majukumu yao kama yalivyoainishwa kwenye orodha ya Majukumu ya Mwalimu wa Somo ikiwa ni pamoja na kuliuza somo lake bila kuadhiri utekelezaji wa majukumu mengine yaliyoelekezwa.
  2. Kusimamia walimu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafaulu somo la hisabati ili kuiwezesha shule kuandaa wanasayansi ambao ni hitajio kubwa kwa taifa.
  3. Kusimamia umalizaji wa mihutasari kwa muda uliopangwa kishule bila kuadhiri umahiri wa wanafunzi katika somo.
  4. Kuhakikisha watoto wenye uelewa wa chini wanasaidiwa na ikibidi kushirikisha Mwalimu Mwandamizi wa Taaluma pamoja na wazazi wa watoto hao na kuweka kukumbuku za juhudi hizo.
  5. Kuhakikisha kwamba mifumo ya kompyuta na kielekroniki inafanya ili kufikia malengo yaliyokusudiwa katika kuweka mifumo hiyo.
  6. Kuweka mpango (Action Plan) wa idara na kuhakikisha kwamba unatekelezwa.
  7. Kutoa taarifa muhimu kwa wakati ili hatua muafaka ziweze kuchukuliwa kwa lengo la kukuza ufanisi na tija.